Menu Sluiten

Privacy- en cookie-beleid

Privacy- en cookiebeleid qse.group

Dit is het privacy- en cookiebeleid van qse.group, een website van Quizzical Smile Entertainment. Qse.group respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van zijn website, en van zijn klanten, en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Contact met qse.group

U kunt contact opnemen met qse.group opnemen per mail: info@qse.group

Verwerkte persoonsgegevens

Qse.group kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • contactgegevens (adres, telefoonnummer)
 • e-mailadres
 • gegevens over uw bezoek aan onze website(s), mobiele website(s) en app(s), zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en tijd van uw bezoek
 • gegevens over uw interesses als gebruiker van onze website(s), (virtuele) producten en diensten
 • gegevens over uw aankopen op onze website(s)
 • financiële gegevens in verband met bestellingen en betalingen

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van met u gesloten overeenkomsten
 • om u de overeengekomen diensten, (virtuele) producten en informatie te leveren
 • om contact met u op te nemen over uw bestellingen, vragen of klachten
 • om u te informeren over huidige en toekomstige (virtuele) producten of diensten van qse.group
 • om u aanbiedingen van andere organisaties te sturen, als u daarvoor toestemming heeft gegeven
 • om deelname mogelijk te maken aan acties van qse.group
 • om onze (mobiele) website(s), informatie, (virtuele) producten, diensten en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesses af te stemmen
 • om u toegang te verlenen tot onze (mobiele) website(s) en apps, al dan niet op basis van uw registratie als gebruiker
 • om u nieuwsbrieven te kunnen sturen als u daarom vraagt
 • om u in staat te stellen reviews te plaatsen
 • om fraude te onderzoeken en te voorkomen
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze (mobiele) websites en apps te verbeteren
 • om marktonderzoek uit te voeren
 • om te voldoen aan wet- en regelgeving

Voor zover voor deze verwerkingen uw toestemming is vereist zal qse.group uw gegevens alleen verwerken als u die toestemming heeft gegeven.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Websites van derden

Met uitzondering van websites van derden die qse.group als bewerker inschakelt, is dit privacy- en cookiebeleid niet van toepassing op de websites van derden waarnaar qse.group op zijn website(s) een hyperlink aanbiedt. Qse.group is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden.

Bewerkers

Voorzover qse.group voor de in dit privacy- en cookiebeleid vermelde doeleinden gebruik maakt van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft qse.group de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt.

Cookies

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt qse.group cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw favoriete instellingen voor een bepaalde dienst, webpagina of website bij te houden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Als het niet noodzakelijk is om persoonlijke gegevens in een cookie op te slaan, zal qse.group dat niet doen.

Bij uw bezoek aan qse.group wordt u gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Indien u die toestemming geeft (door op de betreffende button te klikken of door verder te gaan met uw bezoek aan de website) kunnen de hieronder beschreven cookies worden geplaatst.

Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn.

Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie en/of voor de verlening van de diensten waarom u vraagt. Ze worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat u bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, dat u meegedaan hebt aan een onderzoek, of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

Cookies voor het tonen van gerichte advertenties
Qse.group maakt gebruik van advertentienetwerken om advertenties te tonen op bepaalde plekken in de website. Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.

Cookies voor website analyse
qse.group maakt gebruik van analytische cookies. Deze worden door qse.group gebruikt om te analyseren hoe u de websites gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door derden.

Overige cookies
De website(s) van qse.group kunnen mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn of Twitter. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer worden geplaatst om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Cookies verwijderen

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande browsers om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zult moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u dit altijd zelf aangeven in uw browser. U kunt in uw browser ook andere voorkeuren betreffende cookies instellen. Meer informatie vindt u onder de volgende links:

Beveiliging en bewaartermijn

Qse.group heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Qse.group bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Doorgifte aan derde landen

DoubleClick/Google maakt voor het presenteren van advertenties op onze website(s) gebruik van servers buiten de EER. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd omdat DoubleClick/Google zich heeft verbonden aan het EU-US Privacy Shield Framework.

Jonger dan 16 jaar?

Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan eerst toestemming aan je ouders om onze producten en diensten te gebruiken en laat je ouders dit privacy- en cookiebeleid lezen.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. U kunt daartoe uw accountgegevens online raadplegen en aanpassen. U kunt ook een bericht met uw naam en contactgegevens sturen aan info@qse.group.

In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. qse.group zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zal qse.group de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Qse.group stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien qse.group de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt qse.group u een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien qse.group niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan qse.group u vragen om uw verzoek nader te specificeren. Qse.group schort de uitvoering van het verzoek op totdat u qse.group de nadere specificatie heeft verstrekt.

Onderaan elke e-mail die u van qse.group ontvangt wordt de mogelijkheid geboden om u direct af te melden voor de betreffende berichten.

Wijziging en versie

Qse.group kan dit privacy- en cookiebeleid eenzijdig wijzigen. qse.group adviseert u daarom om dit privacy- en cookiebeleid regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 20-1-2020.